Strategia młodzieżowa – przewodnik po wolontariacie miejskim

Przewodnik jest strategią młodzieżową przygotowaną w ramach projektu #EmpowerofYOUTH przez młodych uczestników z Polski, Włoch, Grecji i Czech. Pod poniższym linkiem dostępna jest wersja dotycząca Bytomia. Pełną wersję przewodnika znajdziecie w dalszej części wpisu.

Strategia miejskiego wolontariatu dla Bytomia  (język polski, wersja skrócona)

Składa się z 4 głównych części:

• Informacje podstawowe.

• „Five problems and five solutions” dla przeszkód w rozwoju wolontariatu, zdiagnozowanych przez uczestników. Został przygotowany w formie case study dla 4 miast, z których pochodzą uczestnicy.

• „Five tips on finding opportunities for volunteering” w formie porad i wskazówek dla młodzieży zainteresowanej wolontariatem.

• „Volunteers feedback”. Dlaczego nie czerpać motywacji od innych? Przeczytaj opinie od innych wolontariuszy i zapoznaj się z niektórymi plakatami (kampania społeczna #EmpowerofYOUTH).

• „Volunteer code” składający się z trzech infografik: zalet i wad wolontariatu, praw wolontariusza i sposobów na rozpoczęcia wolontariatu.

Przewodnik można przeglądać w wersji online (wersja angielska) pod poniższym linkiem do Issuu:

Strategia miejskiego wolontariatu (język angielski, wersja pełna)

Możecie też pobrać wersję w pdf z naszego dysku (wersja angielska) za pomocą linku: https://drive.google.com/open?id=1R_M8ov1vqQ3y4gK-CRqDZH9yxKgcM8sN

Wersja polska jest obecnie w przygotowaniu (zawierać będzie case study miasta Bytom i porady wolontariuszy).

W ramach wymiany młodzieży z Programu ERASMUS+ młodzi ludzie promowali wolontariat wśród swoich rówieśników w Europie oraz poszukiwali szans na rozwój tej formy aktywności w swoich miastach: Bytomiu, Neapolu, Vsetinie i Tesalonikach. Więcej o naszym projekcie przeczytacie w tej relacji:

Wsparcie Komisji Europejskiej dla opracowania tej publikacji nie stanowi poparcia dla jej treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.