Międzynarodowa grupa młodzieży wspierała wolontariat w Bytomiu

W ramach Programu Erasmus+, młodzi ludzie z Włoch, Grecji, Czech i Polski spędzili 8 dni w Bytomiu, biorąc udział w wymianie młodzieży na temat wolontariatu.

Wspólnie stworzyli pozaformalną przestrzeń edukacyjną dla młodzieży, wykorzystując różne możliwości miasta. W trakcie wspólnie spędzonego tygodnia goście z zagranicy:

Opracowywali kodeks wolontariusza podczas warsztatów w Biurze Promocji Miasta

Przygotowywali młodzieżowe strategie wolontariatu dla swoich miast w BECEK-u

Wspólne spotkanie miało na celu promocję wolontariatu wśród młodzieży w Europie oraz poszukiwanie szans na rozwój tej formy aktywności w miastach młodzieży: Bytomiu, Neapolu, Vsetinie i Tesalonikach. Głównym tematem był wolontariat młodzieży, zarówno jako sposób rozwoju osobistego, jak i narzędzie do pozyskiwania nowych kompetencji i umiejętnościach. Wspólnie uczestnicy pokazali możliwości, jakie daje wolontariat dla młodych ludzi, ale także pracowali nad jego jakością i sposobem angażowania młodzieży przez NGO i miasta.

Młodzi ludzie z Europy chcieli dotrzeć do swoich rówieśników w zwięzły sposób i przystępny sposób, opowiadając o wolontariacie bez tzw. „ściemy”. Prawie 40 osobowa grupa młodych ludzi zgodnie uznała wolontariat za jedną z podstawowych kwestii w swoim rozwoju, nie wyobrażając sobie samorealizacji bez niego. Wspólnie przygotowali kodeks wolontariusza składający się z trzech infografik dostępnych tutaj

Fundacja FEIS po raz pierwszy realizowała wymianę młodzieży w Bytomiu, a projekt otrzymał honorowy patronat Prezydenta Bytomia. Dzięki spotkaniu udało się odkryć młodzieżowe oblicze naszego miasta, a zagraniczna młodzież spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem mieszkańców.

Polską grupę stanowili młodzi ludzie z bytomskiego ZSAEiO, a nasi partnerzy to Futuro Digitale z Włoch, EUphoria z Grecji i ASK z Vsetina. Wymiana była realizowana w dniach 14-23 września tego roku ze środków Komisji Europejskiej, w ramach Programu Erasmus+.

Podobne wpisy