Strefa młodzieży w ramach festiwalu NGO

Młodzi ludzie mieli swoją strefę aktywności obywatelskiej w ramach Bytomskich dni NGO – festiwalu FAJER 2022. Specjalna strefa stworzona została przez młodych ludzi dla młodych ludzi 10 września 2022 na Placu Sobieskiego pod Lokalem NGO. Strefę organizowaliśmy w partnerstwie z Młodzieżową Radą Miejską w Bytomiu przy wsparciu: Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego i Śląskiego Instytutu Edukacji Politycznej SIPE.

Co się działo w strefie?

Były dyskusje o sprawach, które dotyczą młodzieży, zarówno na tym bliższym – lokalnym poziomie miasta, jak i na tych dalszych: regionalnym, krajowym i europejskim. W strefie promowaliśmy również Program ERASMUS+. Młodzież najbardziej interesowało jak można się w nie włączyć. Młodzi mieszkańcy mogli poznać młodzieżowych radnych i radne swojego miasta, a także przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. W ramach warsztatów była możliwość skonsultowania z nami młodzieżowych pomysłów na działanie miejskie.

Młody biznes w strefie młodzieży

Dla przyszłych młodych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń przygotowaliśmy warsztaty upowszechniające rezultaty naszych dwóch projektów FEIS, w których pomagaliśmy młodzieży w pierwszych biznesowych krokach, w tym również w obszarze międzynarodowym. W tym celu służy nasza specjalna strona www.mlodybiznes.feis.org.pl, poprzez który możecie łątwo znaleźć informacje na temat zakładania firm w Europie, uzyskać wsparcie indywidualne oraz zmotywować się pracą innych młodych ludzi. 

Europejski Rok Młodzieży

Strefa stanowiła jedno z wydarzeń Europejskiego Roku Młodzieży. Przybywając do naszej strefy młodzi ludzie mogli dołączyć do #EYY2022 ! Nasze wydarzenie jest na mapie Europejskiego Roku Młodzieży: https://europa.eu/youth/year-of-youth/activities/4331_pl 

Strefa stanowiło część upowszechniania projektów Erasmus+: Count on youth i Renew craft, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Projekty te realizowaliśmy w ramach akredytacji Erasmus+ w sektorze młodzież.