Nowy projekt wsparcia dla młodych
|

Nowy projekt wsparcia dla młodych

Fundacja Europejskich Inicjatyw na Śląsku przez najbliższe 36 miesięcy będzie brać udział w projekcie Erasmusa+ o nazwie ,,Incubator for Young People”. Co będziemy robić? Jest to projekt, który pomaga planować pracę młodych ludzi na rzecz inicjatyw społecznych w różnych krajach. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności partnerów do angażowania się we wszystkich miejscach w Europie od…

Międzynarodowa grupa młodzieży wspierała wolontariat w Bytomiu

Międzynarodowa grupa młodzieży wspierała wolontariat w Bytomiu

W ramach Programu Erasmus+, młodzi ludzie z Włoch, Grecji, Czech i Polski spędzili 8 dni w Bytomiu, biorąc udział w wymianie młodzieży na temat wolontariatu. Wspólnie stworzyli pozaformalną przestrzeń edukacyjną dla młodzieży, wykorzystując różne możliwości miasta. W trakcie wspólnie spędzonego tygodnia goście z zagranicy: Opracowywali kodeks wolontariusza podczas warsztatów w Biurze Promocji Miasta Przygotowywali młodzieżowe…

(Nie)znani bohaterowie

(Nie)znani bohaterowie

Czy można połączyć sport i historię? Czy lekcje historii można przeprowadzić na sportowo? Takie wyzwanie postawiła sobie młodzież, w ramach projektu #UnDiscoveredHeroes. Młodzi ludzie z Bytomia i Ukrainy (Rivne) podczas tygodniowego spotkania w Wiśle (październik 2019) poszukiwali sportowych bohaterów ze swoich miast z początku XX w. Rezultatem projektu są oryginalne i wciągające gry, których patronami…

LOST: roads to exile

LOST: roads to exile

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną foto – książką z projektu „Zagubieni: Droga do emigracji” / „Розгублені: Дорога до еміграції” w ramach Polsko Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży: FOTOKSIĄŻKA Projekt „Lost: roads to exile” (PL: „Zagubieni: Droga do emigracji” / UA:„Розгублені: Дорога до еміграції”) był wynikiem zaangażowania młodych ludzi w wieku 14 – 16 lat uczących…

Youth cards: turn the table

Youth cards: turn the table

Był to jeden z ważniejszych naszych projektów. W jego ramach przez ponad rok tworzyliśmy młodzieżowe rady miejskie w Bytomiu [PL] i Vsetinie [CZ]. Projekt uzyskał wyróżnienie dobrych praktyk dla najlepszych projektów Erasmus+ w Polsce! O projekcie Naszym celem od początku było zwiększeniem włączenia młodzieży w procesy demokracji lokalnej w miastach Bytom i Vsetin. W praktyce…

OFFyourLINE

OFFyourLINE

„OFFyourLINE” był projektem wymiany młodzieży, którego tematem był problem uzależnienia online (syndrom FOMO) oraz wpływ Internetu na młodych ludzi – zarówno pozytywny, jak i negatywny. W dzisiejszych czasach większość młodych osób jest poddana bardzo silnemu wpływowi rzeczywistości online na swoje życie codzienne. Niesie to za sobą wiele różnych zagrożeń, takich jak: niebezpieczne treści, cyberprzemoc, cyberprzestępczość…

CO-OP!

CO-OP!

CELE: poprawa przedsiębiorczości młodych ludzi, poprzez promocję narzędzi ekonomii społecznej z szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych. przekazanie kompetencji dotyczących konkretnych narzędzi ekonomii społecznej (spółdzielni, działalności non-profit, promocji, fundraisingu itp.) umiejętności diagnozowania lokalnych problemów społecznych. wdrażać w innowacyjny sposób metodami blended education (połączenia nowoczesnych technologii z tradycyjnym kursem) efekt mnożnikowy poprzez wykorzystanie wypracowanych przez uczestników efektów i…

(Prze)pisać historię

(Prze)pisać historię

„(Prze)pisać historię / (Пере)писати історію” był projektem wymiany młodzieży, realizowanym w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Powstał dzięki zaangażowaniu młodych ludzi w wieku 14 – 16 lat uczących się w Bytomiu w Polsce i w Równe na Ukrainie. Podstawowym celem projektu było wspólne odkrywanie zapomnianych kart z historii obu narodów. Kontekstem dla tematu…

Regional Puzzle

Regional Puzzle

“REGIONAL PUZZLES” był projektem wymiany młodzieży w ramach KA1 Programu Erasmus+. Głównym celem projektu było budowanie europejskiej tożsamości młodzieży w oparciu o wspólne doświadczenie regionalnej przynależności. Podczas 9 aktywnych dni młodzi ludzie w wieku 13 – 16 lat z czterech sąsiadujących ze sobą krajów, bliskich geograficznie a jednocześnie wzajemnie wciąż obcych wzajemnie odkrywali swoje regiony…

From the ground up

From the ground up

Projekt „From the ground up” był wymianą młodzieży w ramach programu Erasmus+, zorganizowaną przez Fundację Europejskich Inicjatyw na Śląsku. Głównym tematem projektu był rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży. W ramach projektu udział wzięli uczestnicy w wieku 13-17 lat, pochodzący z dwóch europejskich krajów: Polski i Ukrainy (łącznie z opiekunami 35 osób). Uczestnikami projektu byli uczniowie Zespołu…